Normativa del càmping

1. Accés

 • L’accés al càmping i la utilització dels serveis està reservat a qui hagi contractat una estada.
 • L’admissió de menors de 21 anys està subjecte a la presència del seu pare, mare o tutor legal durant tota l’estada.
 • El client es compromet a complir amb aquesta Normativa, així com el Règim Interior de Càmping de la Federació Catalana de Càmpings. La Direcció del càmping podrà expulsar i reservar-se el dret d’admissió, així com cancel·lar el contracte als clients que torbin la pau, faltin a les normes elementals de convivència social o incompleixin les normatives esmentades.

2. Inscripció

 • El client, titular de l’estada, formalitzarà la inscripció amb el DNI o passaport vàlid, i el de tots els seus acompanyants.
 • El client ha de formalitzar el contracte d’inscripció a la recepció en el moment de la seva arribada, indicant exactament el número de persones, vehicle i qualsevol altre element subjecte a tarifa. D’altra banda, el client té la possibilitat de formalitzar la inscripció a través del servei de Priority Express Check-in.
 • Tota modificació en els elements inscrits haurà de ser comunicada a recepció de forma immediata.
 • El client ha de signar el contracte, acceptant tot allò indicat en el mateix.
 • El titular de l’estada serà el responsable de tots els actes i perjudicis que puguin ocasionar ell i/o els seus acompanyants.

3. Parcel·les

 • Horari d’entrada: a partir de les 16:00 h.
  Horari de sortida: abans de les 12:00 h.
 • El número màxim d’ocupants per parcel·la és de 6 persones (nens i nadons inclosos, de totes les edats).
 • El client respectarà els límits de la parcel·la que li ha sigut assignada a la arribada, no podent ocupar qualsevol altra plaça sense autorització prèvia de recepció.
 • La caravana o autocaravana s’ha d’instal·lar en posició paral·lela al carrer i el vehicle ha de quedar estacionat dins de la parcel·la.
 • Cada parcel·la disposa d’una única connexió elèctrica de 6 A, quedant prohibit endollar a més d’un punt d’electricitat.
 • Es prohibeix expressament la instal·lació d’elements que no es corresponguin amb els d’ús temporal, propi i habitual de l’estada en els càmpings, o perjudiquin la imatge de l’establiment com tanques, electrodomèstics, etc

4. Allotjaments (bungalows, mòbil homes i tendes)

 • Horari d’entrada: a partir de les 16:00 h.
  Horari de sortida: abans de les 10:00 h.
 • No es podrà superar l’ocupació màxima de l’allotjament (nens i nadons inclosos, de totes les edats).
 • El client haurà de deixar una fiança de 100€ a l’arribada.
 • Els elements propis de l’inventari de l’allotjament estan destinats a ús exclusiu dins de l’allotjament.
 • El vehicle s’haurà d’estacionar únicament a la plaça assignada. És permès un vehicle per allotjament.
 • Els gossos, i qualsevol altre animal de companyia, estan prohibits als allotjaments.
 • A l’espai destinat a aparcament o terreny pertinent a l’allotjament no es permet la col·locació de cap tipus de tenda o similar.

5. Pagament de l’estada

 • L’estada es pagarà en la seva totalitat en el moment de la inscripció.
 • Els preus s’aplicaran per jornada d’acord al número de pernoctacions. Un cop sobrepassada l’hora de sortida, es meritarà una pernoctació addicional.
 • En cas d’impagament de l’estada o abandonament de les pertinences, la Direcció del càmping podrà traslladar els elements d’acampada i/o equipatge del client a un nou emplaçament fora de la parcel·la o allotjament, sense les condicions de seguretat que s’ofereix en el càmping.

6. Visites

(Subjecte a possibles restriccions pel Covid)

 • S’admetran visites de persones que tinguin familiars i/o amics allotjats.
 • Tots els visitants hauran d’inscriure’s a la recepció abans d’entrar. En el moment de la inscripció hauran de venir acompanyats de la persona a la que vénen a visitar.
 • Els visitants que estiguin més d’una hora dins del recinte o que en qualsevol cas facin ús d’algun servei, hauran d’abonar la tarifa de visitant.
 • Les visites hauran d’abandonar el recinte abans de les 23:00 hores, i en cap cas podran pernoctar, excepte prèvia autorització i pagament de la tarifa corresponent.
 • El titular de l’estada es compromet i es responsabilitza de que els seus visitants respectin la present normativa.
 • Les visites, en cap cas, podran entrar el vehicle dins del recinte del càmping.

7. Serveis sanitaris

 • Els menors de 4 anys han d’anar sempre acompanyats dels seus pares o tutors legals.
 • Per raons sanitàries, no es permet entrar amb gossos, rentar plats, roba o similars.
 • Els blocs de sanitaris no són un lloc de reunió o joc, i no s’hi permetrà la utilització d’altaveus.

8. Piscina

 • Tots els clients que facin ús de la piscina s’obliguen al compliment de les normés d’ús que figuren a l’entrada del recinte.
 • Els socorristes vetllaran per la seguretat al recinte, i és per això que s’haurà seguir en tot moment les indicacions que facin. Podran denegar l’accés o expulsar de la piscina a qualsevol persona que incompleixi les seves indicacions.
 • L’accés a la piscina no es permet amb roba o calçat que no siguin exclusius pel bany.
 • Els menors de 14 anys han d’anar sempre acompanyats d’un adult. Els pares són els encarregats de la seguretat dels seus fills, declinant el càmping qualsevol responsabilitat.

9. Miniclub

 • L’accés al miniclub és lliure per a nens i nenes entre 4 i 12 anys, però és convenient recalcar que no es tracta d’un servei de guarderia.
 • Els nens i nenes menors de 4 anys han d’estar sempre acompanyats per un adult.
 • Els pares han d’estar localitzables en tot moment.
 • Els animadors no es fan responsables de l’assistència o absència d’algun/a nen/a durant la seva participació a les activitats, segons els horaris establerts al planning d’animació. Al finalitzar l’activitat, els pares són els encarregats de la seguretat dels seus fills, declinant el càmping qualsevol responsabilitat.

10. Parc infantil

 • És d’ús exclusiu per a nens i nenes fins a 12 anys, que hauran d’estar vigilats sempre per un adult.
 • Els pares són els encarregats de la seguretat dels seus fills, declinant el càmping qualsevol responsabilitat.
 • La utilització d’altaveus i similars es condicionarà al bon ús, i sempre que permeti la convivència i el descans als veïns.
 • En horari de silenci, no s’hi permetrà l’accés.

11. Zona esportiva

 • És d’accés lliure per als clients del càmping.
 • És obligatori fer-ne un ús cívic i compartit entre tots els clients.
 • Per a la utilització de la pista de tennis és necessària la reserva prèvia.
 • És un espai no vigilat. Els nens i nenes de fins a 10 anys hauran d’estar vigilats sempre per un adult. Els pares són els encarregats de la seguretat dels seus fills, declinant el càmping qualsevol responsabilitat.
 • La utilització d’altaveus i similars es condicionarà al bon ús i sempre que permeti la convivència i el descans als veïns.
 • La Direcció es reserva el dret de reservar els espais esportius per a la realització d’activitats d’animació o usos privats.

12. Gossos i mascotes

 • Estan permesos a les parcel·les prèvia inscripció, sempre i quan no siguin de raça potencialment perillosa (segons Real Decret 287/2002 de 22 de març).
 • Hauran d’estar lligats i controlats en tot moment pel seu propietari, no podent deixar-los sols dins del càmping.
 • S’ha de disposar d’assegurança de responsabilitat civil, la documentació i el certificat sanitari exigible segons la raça.
 • Els propietaris s’obligaran a recollir les deposicions dels seus animals.
 • Els propietaris són els responsables dels perjudicis que poguessin ocasionar.
 • A cada instal·lació o servei està indicat el possible accés o prohibició dels animals.

13. Barbacoes

(L’ús de barbacoa està supeditat al pla ALFA de la Generalitat de Catalunya, podent-se prohibir temporalment segons les condicions meteorològiques)

 • S’utilitzarà la barbacoa comunitària o les barbacoes particulars sempre amb carbó.
 • Està totalment prohibit encendre foc obert directament al terra.
 • Està totalment prohibit fer ús de la barbacoa dins dels allotjaments o a la terrassa/porxo dels allotjaments.

14. Bugaderia

 • La roba es pot rentar a les rentadores o safarejos.
 • És obligatori recollir la roba de les rentadores/assecadores immediatament després de la finalització del rentat o assecat.

15. Renta cotxes

 • Els cotxes es poden rentar a la zona destinada com a renta cotxes.
 • Els tendals, terres, tendes o similars únicament podran rentar-se a la zona destinada com a renta cotxes.

16. Fonts i rentaplats

 • Les fonts són per a la recollida d’aigua.
 • Les fonts no podran ser utilitzades per a higiene personal, rentat de peus, calçat, animals, etc.
 • Els rentaplats són per a la neteja dels utensilis de cuina.
 • Els rentaplats no podran ser utilitzats per a rentar roba o buidar cap tipus de substància com restes de menjar o aigües residuals.

17. Aigües residuals

 • El buidatge d’aigües residuals es fa sempre al WC químic. Es prohibeix l’abocament al terra, les fonts o sanitaris.

18. Escombraries

 • El client recollirà les seves deixalles i les dipositarà en els recipients i contenidors de reciclatge distribuïts pel càmping, al llarg de la seva estada i al finalitzar la seva estada.
 • El càmping fa recollida selectiva. Animem als nostres clients a realitzar una tria selectiva dels seus residus i emplaçar-los dins els contenidors corresponents.
 • No es poden acumular escombraries a la parcel·la o allotjament. Si la Direcció ho creu oportú, pot exigir-ne la seva retirada.
 • No es poden dipositar bosses d’escombraries a les papereres destinades a altres usos, situades als camins o zones comuns.

19. Vehicles

 • L’accés i circulació interna de vehicles a l’establiment es permet de 7:00 h. a 24:00 h., amb limitació d’un vehicle per parcel·la o allotjament.
 • La circulació queda suspesa durant l’horari de silenci i només serà permesa en situacions d’emergència prèviament autoritzades.
 • La velocitat màxima permesa dins de tot el recinte és de 10 km/h.
 • Els vehicles han d’estacionar-se dins dels límits de la parcel·la assignada o espai d’aparcament dels allotjaments.

20. Bicicletes i altres vehicles no matriculables

 • Horari: de 7:00 h. a 24:00 h.
 • No es permet circular de manera perillosa o competitiva, el seu ús està supeditat exclusivament al passeig i desplaçament.
 • Els usuaris han de respectar les senyals de circulació.
 • Aquesta normativa és extensiva a patinets (tradicionals i elèctrics), així com hoverboards, quads, pocket-bikes i altres vehicles.

21. Horari de silenci

 • Horari: de 24:00 h a 7:00 h.
 • Durant aquest horari, i en benefici de tots, hi ha d’haver silenci absolut i no és permesa la circulació de vehicles.
 • De 7:00 a 24:00 h, sorolls, veus, televisors, ràdios i similars es permeten a un volum apropiat que permeti la convivència i permetin el descans als veïns. Si la Direcció ho creu oportú, pot restringir-ne el seu ús.

22. Seguretat

 • El client és coneixedor que el càmping està situat a prop del mar i d’un riu, en una plana, i assumeix els riscos que això comporta, com també assumeix altres riscos meteorològics, sanitaris i/o de força major. El càmping declina qualsevol responsabilitat sobre aquests riscos.
 • El client s’obliga a seguir en tot moment les indicacions del personal del càmping en cas de produir-se situacions d’emergència o risc tals com inundacions, temporals marítims, forts vents, fortes tempestes, incendis, situacions de risc sanitari o altres emergències de força major.
 • La Direcció no es fa responsable dels robatoris, sostraccions, pèrdues o danys de qualsevol tipus incorreguts durant la seva estada al càmping. Recomanem no deixar objectes de valor a la vista i tancar porta i finestres del seu allotjament.
 • La Direcció no respondrà dels danys causats per incendis ocasionats pels propis campistes o les seves pertinències.

23. Horaris

 • A cada espai o servei està indicat l’horari de prestació del servei. La Direcció es reserva el dret de modificar-los.
 • Qualsevol servei que presti el càmping, sense que l’exigeixi la Normativa Turística vigent té caràcter d’absoluta voluntarietat, pel que es podrà suspendre la seva prestació, total o parcialment.