Normativa del càmping

1. Accés

 • L’accés al càmping i la utilització dels serveis està reservat a qui hagi contractat una estada.
 • L’admissió de menors de 21 anys està subjecta a la presència del pare, la mare o el tutor legal durant tota l’estada.
 • El client es compromet a complir aquesta Normativa, així com el Règim Interior de Càmping de la Federació Catalana de Càmpings. La Direcció del càmping podrà expulsar i reservar-se el dret d’admissió, així com cancel·lar el contracte als clients que torbin la pau, manquin les normes elementals de convivència social o incompleixin les normatives esmentades.

2. Inscripció

 • El client, titular de l’estada, formalitzarà la inscripció amb el DNI o passaport vàlid i el de tots els acompanyants.
 • El client ha de formalitzar el contracte d’inscripció a la recepció en el moment de la seva arribada, indicant exactament el nombre de persones, vehicles i qualsevol altre element subjecte a tarifa. D’altra banda, el client té la possibilitat de formalitzar la inscripció mitjançant el servei de Priority Express Check-in.
 • Tota modificació als elements inscrits haurà de ser comunicada a la recepció de forma immediata.
 • El client ha de signar el contracte, acceptant tot el que s’hi indica.
 • El titular de l’estada serà el responsable de tots els actes i els perjudicis que puguin ocasionar ell i/o els seus acompanyants.

3. Parcel·les

 • Horari d’entrada: a partir de les 16.00 h. Horari de sortida: abans de les 12.00 h.
 • El nombre màxim docupants per parcel·la és de 6 persones (nens i nadons inclosos, de totes les edats).
 • El client respectarà els límits de la parcel·la que li ha estat assignada a l’arribada, i no podrà ocupar qualsevol altra plaça sense autorització prèvia de recepció.
 • La caravana o autocaravana s’ha d’instal·lar en posició paral·lela al carrer i el vehicle ha de quedar estacionat dins la parcel·la.
 • Cada parcel·la disposa d’una única connexió elèctrica de 6 A, i queda prohibit endollar més d’un punt d’electricitat.
 • Es prohibeix expressament la instal·lació d’elements que no corresponguin amb els d’ús temporal, propi i habitual de l’estada a càmpings, o perjudiquin la imatge de l’establiment com tanques, electrodomèstics, etc.

4. Alojamientos (bungalows, mobil homes y tiendas)

 • Horari d’entrada: a partir de les 16.00 h. Horari de sortida: abans de les 10.00 h.
 • No es podrà superar l’ocupació màxima de l’allotjament (infants i nadons inclosos, de totes les edats).
 • El client haurà de deixar una fiança de 100€ en arribar.
 • Els elements propis de l´inventari d´allotjament estan destinats a ús exclusiu dins de l´allotjament.
 • El vehicle s’haurà d’estacionar únicament a la plaça assignada. Està permès un vehicle per allotjament.
 • Els gossos, i qualsevol altre animal de companyia, estan prohibits als allotjaments.
 • A l’espai destinat a aparcament o terreny pertinent a l’allotjament no es permet la col·locació de cap tipus de tenda o similar.

5. Pagament de l’estada

 • L’estada es pagarà totalment en el moment de la inscripció.
 • Els preus s’aplicaran per jornada segons el nombre de pernoctacions. Un cop sobrepassada l’hora de sortida, es meritarà una pernoctació addicional.
 • En cas d’impagament de l’estada o abandonament de les pertinences, la Direcció del càmping podrà traslladar els elements d’acampada i/o equipatge del client a un nou emplaçament fora de la parcel·la o allotjament, sense les condicions de seguretat que s’ofereixen al càmping.

6. Visites

(Subjecte a possibles restriccions pel Covid)

 • S´admeten visites de persones que tinguin familiars i/o amics allotjats.
 • Tots els visitants s’han d’inscriure a la recepció abans d’entrar-hi. En el moment de la inscripció hauran de venir acompanyats de la persona a qui vénen a visitar.
 • Els visitants que estiguin més d’una hora dins del recinte o que en qualsevol cas facin ús d’algun servei, han de pagar la tarifa de visitant.
 • Les visites hauran d’abandonar el recinte abans de les 23:00 hores, i en cap cas no podran pernoctar, excepte prèvia autorització i pagament de la tarifa corresponent.
 • El titular de l’estada es compromet i es responsabilitza que els visitants respectin aquesta normativa.
 • Les visites, en cap cas, no podran entrar el vehicle dins el recinte del càmping.

7. Serveis sanitaris

 • Els menors de 4 anys hauran d’anar sempre acompanyats dels pares o tutors legals
 • Per raons sanitàries, no es permet entrar amb gossos, rentar plats, roba o equivalents.
 • Els blocs de sanitaris no són un lloc de reunió o de joc, i no es permet la utilització d’altaveus.

8. Piscina

 • Tots els clients que facin ús de la piscina s’obliguen a complir les normes d’ús que figuren a l’entrada del recinte.
 • Els socorristes vetllaran per la seguretat al recinte, i és per això que s’hauran de seguir en tot moment les indicacions que facin. Podran denegar l’accés o expulsar de la piscina qualsevol persona que incompleixi les indicacions.
 • L´accés a la piscina no es permet amb roba o calçat que no siguin exclusius per al bany.
 • Els menors de 14 anys sempre han d’anar acompanyats d’un adult. Els pares són els encarregats de la seguretat dels seus fills, declinant el càmping qualsevol responsabilitat.

9. Miniclub

 • L’accés al miniclub és lliure per a nens i nenes entre 4 i 12 anys, però és important recalcar que no és un servei de guarderia.
 • Els nens i les nenes menors de 4 anys han d’estar sempre acompanyats per un adult.
 • Els pares han de ser localitzables en tot moment.
 • Els animadors no es fan responsables de l’assistència o absència d’algun/a nen/a durant la seva participació a les activitats, segons els horaris establerts al planing d’animació. En acabar l’activitat, els pares són els encarregats de la seguretat dels fills, declinant el càmping qualsevol responsabilitat.

10. Parc infantil

 • És d’ús exclusiu per a nens i nenes fins a 12 anys, que sempre han d’estar vigilats per un adult.
 • Els pares són els encarregats de la seguretat dels seus fills, declinant el càmping qualsevol responsabilitat.
 • La utilització d’altaveus i similars es condicionarà al bon ús i sempre que permeti la convivència i el descans dels veïns.
 • En horari de silenci, no es permet l’accés.

11. Zona esportiva

 • És d’accés lliure per als clients del càmping.
 • És obligatori fer-ne un ús cívic i compartit entre tots els clients.
 • Per a la utilització de la pista de tennis cal fer la reserva prèvia.
 • És un espai no vigilat. Els nens i nenes de fins a 10 anys han d’estar sempre vigilats per un adult. Els pares són els encarregats de la seguretat dels seus fills, declinant el càmping qualsevol responsabilitat.
 • La utilització d’altaveus i similars es condicionarà al bon ús i sempre que permeti la convivència i el descans dels veïns.
 • La Direcció es reserva el dret de reservar els espais esportius per fer activitats d’animació o usos privats.

12. Gossos i mascotes

 • Estan permesos a les parcel·les prèvia inscripció, sempre que no siguin de raça potencialment perillosa (segons Reial Decret 287/2002 de 22 de març).
 • Hauran d’estar lligats i controlats en tot moment pel propietari, no podent deixar-los sols dins del càmping.
 • S’ha de disposar d’assegurança de responsabilitat civil, documentació i certificat sanitari exigible segons la raça.
 • Els propietaris s’obliguen a recollir les deposicions dels animals.
 • Els propietaris en són els responsables dels perjudicis que puguin ocasionar.
 • A cada instal·lació o servei s’indica el possible accés o prohibició dels animals.

13. Barbacoes

(L’ús de barbacoa està supeditat al pla ALFA de la Generalitat de Catalunya, i es pot prohibir temporalment segons les condicions meteorològiques)

 • S’utilitzarà la barbacoa comunitària o individual sempre amb carbó.
 • Està totalment prohibit encendre foc obert directament a terra.
 • Està totalment prohibit fer ús de la barbacoa dins dels allotjaments oa la terrassa/porxo dels allotjaments.

14. Bugaderia

 • La roba es pot rentar a les rentadores o safareigs.
 • És obligatori recollir la roba de les rentadores/assecadores immediatament després de la finalització del rentat o assecat.

15. Renta cotxes

 • Els cotxes es poden rentar a la zona destinada com a renta cotxes.
 • Els tendals, terres, botigues o similars únicament es poden rentar a la zona destinada com a renta cotxes.

16. Fonts i rentaplats

 • Les fonts són per a la recollida daigua.
 • Les fonts no podran ser utilitzades per a higiene personal, rentat de peus, calçat, animals, etc.
 • Els rentaplats són per a la neteja de parament de cuina.
 • Els rentaplats no es poden fer servir per rentar roba o buidar cap tipus de substància com restes de menjar o aigües residuals.

17. Aigües residuals

 • L’evacuació d’aigües residuals es fa sempre al WC químic. Es prohibeix l’abocament a terra, les fonts o sanitaris.

18. Escombraries

 • El client recollirà les escombraries i les dipositarà als recipients i contenidors de reciclatge distribuïts pel càmping, al llarg de la seva estada i en finalitzar la seva estada.
 • El càmping fa recollida selectiva. Animem els nostres clients a fer una separació selectiva dels seus residus i dipositar-los als contenidors corresponents.
 • No es poden acumular escombraries a la parcel·la o allotjament. Si la Direcció ho creu oportú, pot exigir-ne la retirada.
 • No es poden dipositar bosses d’escombraries a les papereres destinades a altres usos, situats als camins o zones comunes.

19. Vehicles

 • L’accés i la circulació interna de vehicles a l’establiment es permet de 7:00 h. a 24.00 h, amb limitació d’un vehicle per parcel·la o allotjament.
 • La circulació queda suspesa durant lhorari de silenci i només es permetrà en situacions demergència prèviament autoritzades.
 • La velocitat màxima permesa dins de tot el recinte és de 10 km/h.
 • Els vehicles s’han d’estacionar dins els límits de la parcel·la assignada o espai d’aparcament als allotjaments.

20. Bicicletes i altres vehicles no matriculables

 • Horari: de 7.00 h. a 24.00 h.
 • No es permet circular de manera perillosa o competitiva, el seu ús està supeditat exclusivament al passeig i al desplaçament.
 • Els usuaris han de respectar els senyals de circulació.
 • Aquesta normativa és extensiva a patinets (tradicionals i elèctrics), així com hoverboards, quads, pocket-bikes i altres vehicles.

21. Horari de silenci

 • Horari: de 24:00 h a 7:00 h.
 • Durant aquest horari, i en benefici de tothom, hi ha d’haver silenci absolut i no es permet la circulació de vehicles.
 • De 7.00 a 24.00 h, sorolls, veus, televisors, ràdios i similars es permeten a un volum apropiat que permeti la convivència i permeti el descans als veïns. Si la Direcció ho creieu oportú, podeu restringir-ne l’ús.

22. Seguretat

 • El client és coneixedor que el càmping està situat prop del mar i un riu, en una plana, i assumeix els riscos que això comporta, com també assumeix altres riscos meteorològics, sanitaris i/o de força major. El càmping declina qualsevol responsabilitat sobre aquests riscs.
 • El client s’obliga a seguir en tot moment les indicacions del personal del càmping en cas de produir-se situacions d’emergència o risc com ara inundacions, temporals marítims, forts vents, fortes tempestes, incendis, situacions de risc sanitari o altres emergències de força major.
 • La Direcció no es fa responsable dels robatoris, sostraccions, pèrdues o danys de qualsevol tipus incorreguts durant la seva estada al càmping. Recomanem no deixar objectes de valor a la vista i tancar porta i finestres del vostre allotjament.
 • La Direcció no respon dels danys causats per incendis ocasionats pels mateixos campistes o les seves pertinences.

23. Horaris

 • A cada espai o servei està indicat l’horari de prestació del servei. La Direcció es reserva el dret de modificar-los.
 • Qualsevol servei que presti el càmping, sense que ho exigeixi la Normativa Turística vigent té caràcter d’absoluta voluntarietat, per la qual cosa es podrà suspendre la seva prestació, totalment o parcialment.